Psychologie / orthopedagogie

Psychologie / orthopedagogie

Om zich goed te voelen in het dagelijks leven en optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij, is communicatie één van de belangrijkste bouwstenen. Dit geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen. De begeleiding wordt aangepast naargelang de noden, leeftijd en interesses van de cliënt met aandacht voor zowel lichaam als geest. Er kan enerzijds gebruik gemaakt worden van huiswerkopdrachten, lichamelijke ontspanning, spel, verbeelding en anderzijds van gesprekstherapie.
Kinderen en jongeren
Wie ben ik?
Klik hier voor meer info.
Soms gebeurt het dat een kind of jongere worstelt met psychologische problemen. Samen met u wordt gezocht naar oplossingen. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de leeftijd en interesses van het kind of de adolescent.
Wanneer dit gewenst is, kan de individuele begeleiding afgewisseld worden met oudergesprekken of gezinsgesprekken.
Mogelijke indicaties voor psychologische begeleiding bij kinderen en jongeren
 • angsten of fobieën
 • negatief zelfbeeld of faalangst
 • problemen met studiemethode (uitleg studiebegeleiding)
 • slaapproblemen
 • eetproblemen
 • problemen in het gezin en de opvoeding
 • problemen door stress of trauma
 • gedragsproblemen, verhoogde prikkelbaarheid
 • stemmingsproblemen, teruggetrokken, depressiviteit
 • problemen in contact met leeftijdsgenoten (extreem verlegen, gepest worden, …)
 • Werken aan sociale vaardigheden o.a. voor zichzelf opkomen, conflicten oplossen, vrienden maken…
 • Omgaan met hoogsensitiviteit d.m.v. o.a. relaxatietechnieken
 • Op een functionele manier omgaan met gevoelens van boosheid, verdriet, …
 • Vergroten van zelfvertrouwen
Op vraag kan er ook een intelligentieonderzoek of bijkomende psychologische testen worden afgenomen.
Werkwijze
Klik hier voor meer info.
Volwassenen en senioren
Wie ben ik?
Ik ben Isabelle Duquenne, geboren op 20 juni 1985. Ik ben afgestudeerd als Master in de Klinisch Psychologie in 2009, afstudeerrichting Ontwikkelings- en Volwassenenpsychologie. Nadien heb ik nog de Lerarenopleiding afgerond en in 2015 ben ik afgestudeerd als systeemtherapeute in het IPRR (Instituut voor Psychotherapeutische Relatie en Reflectie) in Mechelen. Ik heb reeds ervaring opgedaan in de Bijzondere Jeugdzorg waar ik als contextbegeleidster gezinsbegeleiding aan huis bood voor kinderen, jongeren en hun ouders. Ook heb ik 6 jaar als vrijwilliger gewerkt in het CAW in Aalst, waar ik hoofdzakelijk met koppels aan de slag ben gegaan rond emotionele en relationele problemen. Momenteel werk ik als zelfstandig therapeute in Multiprax, voornamelijk op maandagavond. In overleg met de cliënten en collega’s zijn ook andere momenten bespreekbaar.
Wie kan bij mij terecht?
Zowel volwassen individuen, koppels als gezinnen kunnen bij mij terecht.
Waarvoor kan men bij mij terecht?
 • Emotionele problemen
 • Hechting
 • Partner- en relatieproblemen
 • Echtscheidingsmoeilijkheden
Wat is systeemtherapie?
Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie, waar zowel individuen, koppels en gezinnen bij terecht kunnen. Het onderdeel ‘systeem’ duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen. Ons gezin van herkomst is een belangrijk sociaal systeem. De relatie met onze ouders, broers en zussen, grootouders of andere familie. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond. De eigen partner en eventuele kinderen spelen dan een grote rol in ons leven. Het werk en de vrienden zijn andere belangrijke plaatsen waar we mensen ontmoeten en relaties onderhouden. Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Hierin kunnen moeilijkheden optreden. Binnen systeemtherapie worden de moeilijkheden altijd bekeken tegen de achtergrond van onze wisselwerking met anderen. In de systeemtherapie gaat men ervan uit dat elk gedrag - en dus ook elk symptoom - communicatie inhoudt, een boodschap. We trachten dan samen te luisteren naar wat het symptoom ons vertelt over het systeem. Stress, depressie, angst, agressie, problemen in de relatie of in de opvoeding, eetproblemen, ... gaan we samen verder onderzoeken om te achterhalen wat de achterliggende boodschap is van het gedrag/ideeën/gevoelens/… binnen de context.
Hoe ga ik te werk als systeemtherapeut?
Als systeemtherapeut tracht ik de interacties tussen de cliënt met zijn/haar systeem of tussen de cliënten onderling in kaart te brengen die een verklaring kunnen geven voor de moeilijkheden die men ondervindt in de relatie. Vandaaruit gaan we dan samen op zoek naar de krachten en de mogelijkheden die in elke persoon en in elk systeem aanwezig zijn. Ik richt mijn aandacht op onderliggende gedachten, emoties, herinneringen, dromen, concrete situaties om een duidelijk beeld te krijgen van hoe interacties verlopen. Vaak zijn deze interacties zo’n gewoonte geworden dat er niet meer bij stil wordt gestaan welke invloed ze hebben op de andere persoon. Deze interacties met bijhorende invloed op alle betrokken partijen blootleggen vraagt tijd, geduld, durf en eerlijkheid. We leren hierbij echt luisteren naar elkaar, verwachtingen uitspreken en betekenis geven aan wat men ziet, ervaart en voelt. Zo wordt men zich gedurende de therapie meer bewust van de onderlinge reacties op elkaar en begrijpt men steeds beter welke invloed men op elkaar uitoefent. Hierdoor wordt het mogelijk om bestaande patronen die voor moeilijkheden zorgen aan te passen, waardoor men leert omgaan met de moeilijkheden die ervaren worden. Ik vind het belangrijk om goed te begrijpen hoe de familiebanden in elkaar zitten, welke (sub)systemen een invloed hebben. Hierbij maak ik gebruik van het maken van genogrammen of familieopstellingen. Verder laat ik mij ook leiden door allerhande therapeutische opdrachten die aansluiten bij de interesses van de cliënt(en). Als systeemtherapeute ga ik een werkrelatie aan met elke betrokkene van een systeem Hiervoor stel ik mij meervoudig partijdig op, wat wil zeggen dat ik iedereen help vanuit zijn visie zonder anderen tekort te doen. Ik werk in iedereen zijn belang en tracht iedereen te begeleiden in deze zoektocht naar zichzelf én de andere. Een veilige omgeving staat voorop, daar werken we samen aan.